טרהנייטש ילו לש רתאה

!םלוכל םולש I come in Peace (:

.הנוילעה הביטחל היגולונכטו עדמבו היגולויבב הדימל ירמח ןאכ ואצמת

.םי - לילג ידלי לש הימונורטסאה תניפו 'ט התכל היגולויבבו הקיסיפב הדימל ירמח ןאכ םיאצמנ ןכ ומכ

!ומיכחתו ונהת

 

לבאה ללחה פוקסלט רוגישל הנש 15

Vibrasphere - Manzanilla - Hubble

Journey Through Our Solar System (Crosseye Stereoscopic 3D)

ןורשה ףוח לילמס

Brian Cox

Why we need the explorers

The music video was made by David Mallet on location in Australia including a bar in Carinda in New South Wales and the Warrumbungle National Park near Coonabarabran. It featured Bowie playing with his band while impassively watching an Aboriginal couple’s struggles against metaphors of Western cultural imperialism, which were played by Terry Roberts and Joelene King.

The red shoes mentioned in the song's lyrics appear in several contexts. Bowie described this video (and the video for his subsequent single, "China Girl") as "very simple, very direct" statements against racism and oppression

waddy 2016
Wordpress
Carl Rag
The War On Drugs - Strangest Thing

 

The Room Sessions

Garden City Movement 2

A Journey into the Metaverse
Deep House
Sure Thing
YouTube

SYMPHONY OF SCIENCE

Children of Planet Earth: The Voyager Golden Record

A Wave of Reason

Planeta
29/3/2006 אלמ המח יוקיל
םינוכתמ אמא
Flash 2
3
4
שרשב העיקש
StoreWars
3/3/2007 אלמ חרי יוקיל
Bach / Toccata & Fugue in D minor
Gill
.

Haydn / Symphony 49 "La Pasion" - 1- Adagio

 

Mendelssohn Violin Concerto in G minor - Part1

Part2

Part3
Dopler's Shift
2008 yom mada
Buzon Landing

Charles Darwin

1809-1882

IMA
MUSIC MAKES ME SMILE
To infinity and beyond...

Glil Yam
Delirium - Silence
Avatar Trailer

The Internet and Us

I SHARE - I AM

God is a DJ !

Don't You Worry Child

Bulgaria - Jews

AIDS
ENTER
Our Story In 2 Minutes
David Bowie - Let's Dance